We Estate ký kết 12 đại lý phân phối phân khu River Park 1 của khu đô thị Aqua City

https://wiki-neon.win/index.php/Tìm_hiểu_thành_phố_Valencia_thu_nhỏ_ngay_phía_Đông_Thành_phố_Hồ_Chí_Minh

Với chức năng là tổng đại lý phân phối phân khu River Park 1 thuộc Aqua City Đồng Nai, WeEstate vừa công bố một số đối tác đại lý phân phối chính thức đồng hành thông qua buổi lễ ký kết diễn ra vào 13.5. River